Johan Barthold Jongkind - Activiteiten
Home

 De vereniging 


Activiteiten
De vereniging werd in 2004 gesticht met het doel om het leven en het werk van de Nederlandse schilder Johan Barthold Jongkind te belichten door allerlei acties te organiseren.


Ter plaatse

 • Wij organiseren bezoeken met uitleg van de plaatsen waar de schilder gedurende zijn achttien laatste levensjaren verbleef, plaatsen bordjes en verstrekken documentatie.

 • Wij organiseren conferenties en tentoonstellingen over de artiest, zijn kunst en zijn omgeving, maar ook betreffende andere schilders, die leerling waren of die Jongkind geholpen hebben. Wij krijgen steun van de regionale musea, van experts en kenners van de kunstenaars uit de Dauphin√©.


Documentatie

Wij stellen documentatie ter beschikking:

 • voor onze leden en hulpverleners een catalogus, cd-rom's en dvd's betreffende de schilder en zijn tijdgenoten.
 • een website met:
  • informaties over de schilder, zijn leven, zijn werk, musea en tentoonstellingen
  • informaties overde acties van de vereniging
  • informaties overonderzoek betreffende Jongkind, zoals de inventaris van zijn schilderijen in het bijzonder als er werken opduiken en waar deze zich bevinden - een uittreksel van foto's van zijn werken


De vereniging

Buiten de reeds genoemde activiteiten willen wij een plaats innemen ter gelegenheid van locale culturele en artistieke gebeurtenissen. Wij willen ook antwoord geven op aanvragen van onze leden zoals:

 • een jaarlijks cultureel bezoekprogramma
 • wij doen mee aan culturele en artistieke gebeurtenissen in onze omgeving
 • de publicatie met nieuws van onze vereniging "In de voetstappen van Jongkind"

*  *  *


php5.1.3RC4-dev  www.jongkind.fr © 2005 - 2018. Alle rechten voorbehouden.